ספר א

שפה מספרת תרבות חלק א מכיל שלושה חלקים ומילון. החלק הראשון עוסק בדימיון בין השפה העברית והשפה הערבית. החלק השני עוסק במזרח התיכון. החלק השלישי עוסק בשלוש הדתות המונותיאיסטיות. בכל אחד מן החלקים מוצגים טקסטים בנושא המכילים אותיות חדשות, אוצר מילים וטקסטים. סך כל הטקסטים מובילים לתובנות בתחום השפה ובתחום התרבות. הספר, כמו גם החוברת, משלב סרגל אותיות המאפשר לתרגילי הפענוח לזרז את תהליך הקריאה. הספר בגירסה הדיגיטלית מכיל קטעי האזנה בספרותית ובמדוברת וכן פעילויות חווייתיות. ספר א הוא הראשון בסדרה ובמהלכו אפשר ללמוד את ראשית הקריאה והכתיבה.

לפעילויות מקוונות הקליקו כאן

.

לקטעי האזנה ספר א הקליקו כאן

חוברת א

שפה מספרת תרבות חוברת עבודה לתלמיד חלק א, באישור משרד החינוך. החוברת מכילה תרגול בכל ארבע המיומנויות של השפה לכל אחד מן השיעורים. החוברת מכילה תרגילי בסיס ותרגילי הרחבה ומספקת שפע של תרגול כדי להתאים לסגנונות למידה רבים. בחוברת יש מבדקים ומשחקים המפתחים את הלומד העצמאי. בחוברת, כמו בספר, מצורף סרגל אותיות המאפשר לשיטת הפענוח לזרז את תהליך הקריאה.

לפעילויות מקוונות הקליקו כאן

.

לקטעי האזנה חוברת א הקליקו כאן

ספר ב

ספר ב בסדרה שפה מספרת תרבות מכיל טקסטים מסוגים שונים, סיפורי עם, שירים, דיאלוגים, מונולוגים ועוד. הטקסטים השונים מאפשרים ללומד לפתח אסטרטגיות קריאה המתאימות לשפה שנייה. בכל טקסט נחשף הלומד גם לתובנות בתרבות, בספרות, בשירה ובמדיה. הספר מלווה בקטעי וידאו המעשירים את הלמידה. כל תרגילי ההאזנה שבספר נמצאים באתר לרשות כל הלומדים. הספר בגירסה הדיגיטלית שלו מכיל פעילויות המפתחות כישורי חשיבה בשפה. בספר נושאי דקדוק המתאימים לתכנית הלימודים הנלמדים מתוך הטקסטים. הספר מכיל בסופו מילון עברי ערבי וערבי עברי הכולל את המילים של ספר א וספר ב.

לפעילויות מקוונות הקליקו כאן

.

לקטעי האזנה ספר ב הקליקו כאן

ספר ג

ספר ג בסדרה שפה מספרת תרבות מכיל שלושה חלקים: עיתונות ערבית, תעודות זהות בנושאים שונים ופרק על הקולנוע המצרי. הספר מלווה בעיתון אקטואלי היוצא לאור אחת לשבועיים בנושאים חברתיים, תרבותיים, מדיניים ועוד. הספר מאפשר ללומד להגיע להבנת טקסטים מורכבים על ידי שאלות משמעותיות המאפשרות להבין את העיקר מן הטפל. בפרק של תעודות הזהות ניתן להרחיב את הנושא למשימות חקר, למשל: מתוך הנושא על נואל אלסעדאוי להגיע אל נושאי מעמד האישה. הספר מכיל תרגילים מגוונים ברמת בסיס והרחבה. המילון שבסוף הספר מכיל את המילים של שני החלקים הראשונים.

לפעילויות מקוונות הקליקו כאן

.

לקטעי האזנה ספר ג הקליקו כאן

יא סלאם

התכנית יא סלאם מתאימה להוראת הערבית המדוברת לכיתות יסוד. הטקסטים הלקוחים מן המציאות משלבים מבעים קצרים מחיי היום יום, מאפשרים שיחה בנושאים הבאים: אני ומשפחתי, הסביבה שלי, חיות, תחביבים, סדר יום, סיפורי עם ושירים. התכנית יא סלאם מלווה בתקליטורי שמע, תקליטור וידאו, מחברת פתגמים, ואתר פעילויות שופע. לכל אורך הספר שזורות אותיות הא"ב הערבי הנחשפות בהדרגה ומכינות את הלומד לשלב לימוד הקריאה.

לאתר יא סלאם