הקליקו כאן לפעילות - מכירים שרים

בפעילות זו תכירו את השרים החדשים בממשלה.

הקליקו כאן לפעילות - מרכיבים משפטים בלשון העיתונות

בפעילות זו אפשר לתרגל את מבנה המשפט בלשון העיתונות.