אותיות שאחריהן מפסיקים את רצף הכתיבה

בערבית מחברים את האותיות. ישנן 6 אותיות שאחריהן מפסיקים את רצף הכתיבה. אותיות אלה הן: أ د ذ و ر ز בסרטון הראשון אפשר ללמוד כיצד לכתוב את 6 האותיות האלה, וגם אפשר לראות מספר מילים ראשונות.

אותיות יא ומים

בסרטון הזה תאפשר לראות כיצד כותבים את האות יא הרגילה ואת האות יא בצורתה בסוף המילה. גם רואים את האות מים בצורה הרגילה והסופית. יש הדגמה של מספר מילים בכתב יד המכילות את האותיות האלה ואת 6 האותיות הקודמות.

תרגול כתיבה

בסרטון תרגול של ארבעה צירופים, עליכם לפענח מה הצירופים, ומומלץ לכתוב בעצמכם את כל הצירופים.

אותיות בא לאם תא

בסרטון הדגמה כיצד כותבים את שלוש האותיות: בא, לאם, תא.

לאחר ההדגמה יש חידה לפענוח.

סימן הנקבה, תא מרבוטה

הדגמת כתיבה של הסימן לנקבה, בסוף ההדגמה חידת פענוח.

האות נון

הדגמה לכתיבת האות נון, שמות של בנות ובנים המכילים את האות נון, ותרגיל מעתק.

האותיות: סין, פא, כאף, עין

הדגמת כתיבה של ארבע האותיות הראשונות בפרק המזרח התיכון, הדגמת מילים באותיות אלה, ושני פתגמים.

האותיות:שין, קאף, סֿאד

הדגמת כתיבה של האותיות: שין, קאף, סֿאד, ובסוף מילים לפענוח.

האותיות: הא, טא, ר'ין

הדגמת כתיבה של האותיות: הא, טא, ר'ין. בסוף שני בעלי מקצוע לפענוח.

האותיות: ג'ים, חא, ח'א

הדגמת כתיבה של האותיות: ג'ים, חא, ח'א. בסוף פענוח של שמות ערים..